• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 08/09/2021 - 11:11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ครั้งที่ 6 2564.pdf139.25 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 08/04/2021 - 12:08

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ครั้งที่ 6 2564.pdf139.19 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 08/04/2021 - 09:57

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศผลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทย์.pdf317.33 KB ข่าวอบรม/สัมมนา

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 07/30/2021 - 12:29

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ)  โดยวิธีการคัดเลือก

 ครั้งที่  ๘/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 07/28/2021 - 10:20

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คนขับรถยนต์ 1.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, July 27, 2021 - 14:15 to Sunday, August 15, 2021 - 14:15

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 07/27/2021 - 10:35

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ครั้งที่ 6 2564.pdf139.06 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการผ่านข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทย์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 07/23/2021 - 05:07

ประกาศผลการผ่านข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทย์  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ผลการสรรหาข้อเขียน จนท วิทย์.pdf128.25 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 07/19/2021 - 11:33

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๗/๒๕๖๔ 

read more

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Sat, 07/17/2021 - 05:13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบจนท วิทย์ ครั้งที่ 5 2564.pdf111.48 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 07/16/2021 - 10:42

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 07/09/2021 - 11:33

 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 2/2564

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 07/06/2021 - 05:53

                       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 2/2564

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลาเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 07/05/2021 - 11:34

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลาเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทย

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภาคการสอบภาษาอังกฤษและ ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 07/02/2021 - 12:11

 ประการายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภาคการสอบภาษาอังกฤษ

 และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔  คลิกที่นี่