ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานเกษตรดูแลแผนกงานเพาะเห็ด สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 05/07/2020 - 10:09

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานเกษตรดูแลแผนกงานเพาะเห็ด สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 05/01/2020 - 12:13

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 04/30/2020 - 10:49

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 04/29/2020 - 09:58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รายชื่อผู้มีสิทสอบ-ช่างเทคนิค1.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, April 29, 2020 - 14:00 to Friday, May 8, 2020 - 14:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 04/20/2020 - 12:31

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓

read more

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 04/17/2020 - 11:03

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จำนวน 1 อัตรา

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์  job.rmutsv.ac.th  เท่านั้น  เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 เม.ย. 63 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์ 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ช่างเทคนิค.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, April 17, 2020 - 15:00 to Saturday, April 25, 2020 - 15:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 04/17/2020 - 10:57

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 04/03/2020 - 11:41

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 03/12/2020 - 11:58

วันเวลารับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก  วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, March 13, 2020 - 08:30 to Wednesday, March 25, 2020 - 16:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 03/11/2020 - 12:26

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 03/04/2020 - 11:58

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 6  มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก วันอังคาร ที่ 10  มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ตึกวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครพนง.จ้างเหมา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 4, 2020 - 15:45 to Friday, March 6, 2020 - 16:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 16 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 03/03/2020 - 10:11

รายละเอียดและสาระสำคัญ

๑.  การจ้างเหมานี้เป็นการจ้างเหมารายบุคคล ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯ และไม่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงาน  เป็นเพียงลูกจ้างเอกชนทำงานของมหาวิทยาลัยฯ  เท่านั้น

๒.  มหาวิทยาลัยฯ  มีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง  ส่วนผู้ทำงานมีฐานะเป็นผู้รับจ้าง  จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะ นายจ้าง – ลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๓.  การจ้างมุ่งผลสำเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นสำคัญ

๔.  ระยะการจ้าง

-  ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันเวลารับสมัคร                                      วันที่ 2 – 9  มีนาคม 2563

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันพฤหัสบดีที่  19  มีนาคม  2563

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                        วันพุธที่ 1  เมษายน  2563

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, May 4, 2020 - 14:00

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจาณราจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง แม่ครัวประจำครัวกินรี

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 02/28/2020 - 09:44

ทั้งนี้ผู้ผ่านกาคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาโดยนำเงินสด จำนวน 5% ของค่าจ้างทั้งหมด

เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.

หน่วยพัสดุ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผ่านการคัดเลือก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, February 28, 2020 - 13:45 to Friday, March 13, 2020 - 13:45