• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรภาคการสอบข้อเขียน และเลื่่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 01/23/2020 - 12:49

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบข้อเขียนและเลื่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 01/21/2020 - 08:02

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  คลิกที่นี่  

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมฯ

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 01/20/2020 - 12:09

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมฯ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รายชื่อผ่านข้อเขียน.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, January 20, 2020 - 16:00 to Tuesday, January 28, 2020 - 16:00

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 01/20/2020 - 11:32

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.ช่างเทคนิค.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, January 20, 2020 - 15:30 to Thursday, February 6, 2020 - 15:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 01/14/2020 - 12:29

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 01/08/2020 - 09:59

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ภาคการสอบข้อเขียน

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รายชื่อมีสิทธิ์สอบ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, January 8, 2020 - 14:00 to Thursday, January 16, 2020 - 14:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 12/27/2019 - 11:20

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒   คลิกที่นี่ 

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 12/20/2019 - 04:41

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 12/19/2019 - 11:47

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 12/18/2019 - 11:37

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  คลิกที่นี่