• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 09/29/2022 - 10:45

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการพิจารณาคุฯสมบัติจ้างเหมาบริก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, September 29, 2022 - 14:45

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 09/28/2022 - 11:19

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญา วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. หน่วยพัสดุ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการพิจารณา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, September 28, 2022 - 15:15

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ๑ อันตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 09/27/2022 - 08:57

 

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ๑ อันตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

 

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 27-9-65.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, September 27, 2022 - 13:00

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/26/2022 - 06:50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ

ในวันที่ 27 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น.

ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

(อาคารใหม่หน้าชายหาด)

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อชื่อผูัมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 26, 2022 - 10:45

รับสมัครงาน-ตรัง: เปลี่ยนแปลงประกาศวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔๔ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 09/21/2022 - 14:42

เปลี่ยนแปลงประกาศวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔๔ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon อนุมัติเปลี่ยนแปลงประกาศวันสอบสัมภาษณ์-44-อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, September 21, 2022 - 18:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/19/2022 - 12:52

                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อำเภอทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย - Sat, 09/17/2022 - 07:33

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 

ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30น. (ในวันและเวลาราชการ)

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Saturday, September 17, 2022 - 11:30

รับสมัครงาน-ตรัง: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับสมัครบุคคลจ้างบริการ พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/16/2022 - 10:17

 

ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับสมัครบุคคลจ้างบริการ ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา  คลิกที่เอกสารแนบ

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon FISHTECH_16-9-65.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, September 16, 2022 - 14:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาละการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำหน่ง ตำแหนง ผู้ปฏบัติงานบริหาร คณะสัตวพทยศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 09/14/2022 - 15:01

                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาละการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำหน่ง      ตำแหนง ผู้ปฏบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 09/13/2022 - 11:50

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (พลศึกษา) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 13-1_13092565_153907.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, September 13, 2022 - 15:45 to Monday, September 19, 2022 - 15:45