ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2/2563

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/21/2020 - 12:16

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร (ตำแหน่งวิขาการ) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/21/2020 - 10:30

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร (ตำแหน่งวิขาการ)  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/18/2020 - 19:28

                    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 6 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหาร 63 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 09/16/2020 - 12:14

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหาร 63 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศ63อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, September 16, 2020 - 16:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คร้ังที่ 2/2563

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/11/2020 - 07:41

                   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์  จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 76 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/11/2020 - 07:39

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 76 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้าเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 63 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 09/10/2020 - 12:02

ประกาศรับสมัครจ้าเหมาบริการรายบุคคล จำนวน  63 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, September 10, 2020 - 16:00

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 08/25/2020 - 10:42

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon อาจารย์บัญชี.pdf133.73 KB ข่าวสมัครงาน