ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 07/01/2020 - 12:51

วัน เวลาและวิธีการสมัคร

          1 – 9  กรกฎาคม 2563  (ในวัน-เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ แผนกพัสดุ งานบริหารกิจการทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัคร.pdfPDF icon ใบสมัครจ้างเหมาบริการ และใบเสนอราคา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, July 1, 2020 - 16:45 to Monday, July 20, 2020 - 16:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 07/01/2020 - 11:41

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 06/30/2020 - 07:21

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 06/26/2020 - 11:37

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมดเพื่อค้ำประกันสัญญา ในวันพุธที่ 1  กรกฎาคม  2563  เวลา 08.30 น.   ณ แผนกพัสดุ งานบริหารกิจการทั่วไป อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

  • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                          จำนวน  1,040 บาท/คน

    ผู้ปฏิบัติงานประมง, ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์,            

    ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         

    ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ         

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผล.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, June 26, 2020 - 15:30

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 06/26/2020 - 06:18

รับประสมัครผู้เข้ารับการเลือกสรรและสรรหา เป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวย 1 อัตรา

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize Microsoft Office document icon 32563.doc92 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 06/23/2020 - 04:10

หลักฐานการสมัคร

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

  1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
  4. สำเนาผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 372 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีประกาศนียบัตร หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทย  จำนวน 1      ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ209.44 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 06/18/2020 - 06:39

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.ช่างเทคนิค.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, June 18, 2020 - 10:30 to Monday, July 6, 2020 - 10:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 06/16/2020 - 11:13

วัน วลา รับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2563  (ในวันเวลา  08.30 - 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก  วันพฤหัสบดี  ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, June 16, 2020 - 14:30 to Sunday, August 16, 2020 - 14:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 06/12/2020 - 12:06

วันเวลารับสมัคร                                      วันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2563 (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                  วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  ณ สำนักงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก               วันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2563

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                           วันพุธที่  1  กรกฎาคม  2563

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, June 12, 2020 - 16:00 to Wednesday, July 15, 2020 - 16:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 06/05/2020 - 12:37

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 06/05/2020 - 12:34

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 05/27/2020 - 12:02

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 05/27/2020 - 10:29

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาใน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ แผนกพัสดุ งานบริหารกิจการทั่วไป อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง 

พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, May 27, 2020 - 14:30 to Monday, June 8, 2020 - 14:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 05/18/2020 - 10:51

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์ โดยจะแจ้งเวลาสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย-2-ผสาน.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, May 18, 2020 - 14:45 to Friday, June 5, 2020 - 14:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 05/13/2020 - 11:23

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 05/12/2020 - 09:05

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ผลการสอบช่างเทคนิค (1).pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, May 12, 2020 - 13:00 to Monday, May 18, 2020 - 13:00

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 05/08/2020 - 10:56

วัน เวลาและวิธีการสมัคร

          3.1 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2563 ผู้ประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ www.trang.rmutsv.ac.th/trang  

            3.2  ผู้สมัครอัพโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน(ไฟล์.pdf) ที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย มายัง tachchakron.g@rmutsv.ac.th ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ในไฟล์ดังแนบ

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ใบสมัครจ้างเหมาบริการ และใบเสนอราคา.pdfPDF icon ประกาศรับสมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 8, 2020 - 15:00 to Tuesday, June 30, 2020 - 15:00